[Slovenija|Celje|Stari grad|Miklavški hrib|Aljažev hrib] Celje: [Skica / map| Galerija sodobne umetnosti - Gallery of Contemporary Art ]
Celje: Galerija sodobne umetnosti - Gallery of Contemporary Art Celje
prostorski prikaz - virtual guide
Razstava: Slovenska fotografija Tendence 1990-1999 (3.februar - 4 marec, 2000)
exhibition: Slovenian Photography Tendencies 1990-1999 (3rd February - 4th March, 2000)
Zasnova / Created by : Marina Gržinić
[#1| #2| #3| #4| #5]

[Slovenija|Celje|Stari grad|Miklavški hrib|Aljažev hrib]

(c) BURGER