Begunje

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
SLOVENIJA BEGUNJE ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

panorama naselja.

panorama of the settlement.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Spomin in opomin zgodovine sedajnosti in prihodnjosti.

Memorial from the WWII.

Plecnikov paviljon Murke

Plečnikov paviljon.

Plečnik's pavilion.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sv. Peter nad Poljčami.

St. Peter above Poljče.

Grad Kamen

Grad Kamen.

Castle Kamen.

Muzej talcev

Muzej talcev.

The museum of Hostages.

Uvod - Prologue

Slovenija