TNP- Predel

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
slovensko slovensko SLOVENIJA TNP PREDEL ZEMLJEVID::MAP
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

1. Predelska cesta. Gradnja viadukta čez Mangrtski potok, ki bo nadomestil montažni most, ki je bil postavljen kot zasilna rešitev po uničojočem drobirskem toku novembra 2000. Viadukt (26. oktober 2008) gradi gradbeno podjetje Primorje na regionalni cesti R-203 na odseku Predel- Strmec. Dolžina viadukta bo 128 m, višina do korita Mangrtskega potoka merjeno od loka pa 52 m.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography
2.Construction of the new bridge to Predel mountain pass (October 26th 2008).
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sotočje Predelice in Magrtskega potoka po uničujočjočem drobirskem toku novembra 2000.

Confluence of Predelica and Mangrstki potoki brooks after the gravel avalanche in november 2000.

Uvod - Prologue

2002- 2008

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016