Slovenija - slapovi

Waterfalls

[Slovenija|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls]
Lepenca
Od vseh slapov in potokov v Posočju je bila ob velikonočnem potresu 1998 najbolj prizadeta prav Lepenca. Utrgalo se je celo pobočje ob zgornjem desnem bregu soteske Lepence ter deloma zasulo strugo pod slapiščem. Prej lep sprehod skozi gozd od Doma dr. Klementa Juga proti koritom se je spremenil v pravi podvig preko podrtega drevja in nasutega skalovja. Sam izvir Lepence je dostopen s plezalno opremo. Potok izvira kot tolmun, velik dober kvadratni meter, in takoj ponikne pod grušč. Ko se soteska spremeni v strm žleb, pride Lepenca zopet na dan in v slapovih nadaljuje svojo pot. Struga je v srednjem delu toka, le malo pred sotočjem s Šumnikom, ostala nespremenjena in njena korita še zmeraj vabijo k ogledu. Žal so težko dostopna, saj do njih ne vodi nobena označena pot.

DOSTOP: a) Spodnja korita: Začetek dostopa je isti kot k slapovom Šunika. S ceste Bovec - Trenta zavijemo pri Podklancu na desno v dolino Lepeno. Po dveh kilometrih ozke asfaltne ceste pridemo do

b) Zgornja korita: Za razgled na sotesko s slapovi se moramo odpraviti od Doma dr. Klementa Juga. Pred potresom na veliko noč leta 1998 je od tod vodila lepa gozdna potka, ki nas je po 20 min. hoje pripeljala pod sotesko. Plaz je podrl gozd ter deloma zasul strugo Lepence. Pot je zasuta s skalovjem, tako da je tudi dostop do soteske težji. Nad koriti je lepo vidno slapišče v soteski. Pot naprej je nevarna, saj se ves čas proži kamenje.
Lokacija 1. GPS: N:46°18'29" E:13°40'08" nm. višina/altitude spodnji slap ~ 560 m
[Slovenija|Slovenska Istra|SLAPOVI SLOVENIJE - waterfalls]