Slap Savice

lokacije s prostorskimi slikami :: locations with surround photography

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
slovensko english SLOVENIJA TNP SLAPOVI :: WATERFALLS SLAP SAVICE :: SAVICA WATERFALL ZEMLJEVID::MAP
Začetna stran :: Initial page
Slap Savice

Slap Savice pomladi.

Watewrfall in a springtime.

Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography

Slap Savice poleti.

Waterfall Savica in a summertime.

Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography

Slap Savice - tolmun.

Waterfall Savica - pool.

Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography

Slap Savice - paviljon nad tolmunom.

Waterfall Savica - the pavilion above the pool.

Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography

Visokoločljivostna fotografija slapa.

Hi resolution photo of the waterfall.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016