[Slovenija|Škocjan|HERITAGE / DEDiščINA]

[ENGLISH]
Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR Velika dolina - slap (waterfall)
'World wide panorama shoot': 20. marec, 2004 - med 11 in 12 uro dopoldne
Reka Reka ponikne v Veliki dolini v Škocjanske jame in teče podzemno do Jadranskega morja, kjer priteče na plano kot izviri reke Timav. V deževnem času je pogled na veliko reko, ki izginja v podzemlje na dnu Velike doline, 160 m pod površjem, prav veličasten in zastrašujoč. Stati ob izginjajoči reki je moralo biti zastračujoče tudi v času, ko se je rojevala grška mitologija. Geografsko poznamo mitološki 'vrhovni štab' grških bogov, pa vemo kje je njegovo nasprotje ? Mitološki vhod v podzemlje - Had ?
Tako vprašanje se porodi sedajšnjemu opazovalcu... in odgovor ni daleč odtod. Območje Parka Škocjanske jame je arheološko izredno bogato in kaže na tukajšnjo neprekinjeno poselitev že od pred desettisoč let do danes. Dragocene in bogate arheološke najdbe v 'Mušji jami', kjer je bilo konec bronaste in v železni dobi jamsko svetišče, nakazujejo na vpliv grške civilizacije. To območje je bilo pred tri tisoč leti zagotovo eno najpomembnejših romarskih krajev v Evropi in zlasti v Sredozemlju kjer je imelo pomemben kulten pomen v povezavi s posmrtnim življenjem in komunikacijo z duhovi prednikov.

[Slovenija|Škocjan|HERITAGE / DEDiščINA]