Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs The Erasmus Tournament in Predjama
Slovenia Landmarks - skica / MAP
About 12 km notheastern from Postojna is situated Predjamski grad (The Jama (cave) Castle). It is one of the most picturesque castles in Slovenia. Castle was built-up into the ovehanging rock and vista to that combination of a nature and man work is really great. Walk throug the castle halls is an unique event. Very realistic man size dummies are presenting ancient life of the castle. There is also a museum collection and ancient armoury. Below the castle is "Jama pod Predjamskim gradom" (Cave below the Castle) where use to be horse studs. The castle was first mentioned in 1274. THE 11TH TRADITIONAL ERASMUS KNIGHT'S TOURNAMENT with international participants from Slovenia, Italy, the Czech Republic and Serbia - 20th august 2006. Erazmus Knight's Tournament festival at the picturesque Predjamski Castle, near Postojna offered visitors a window into the past in the Middle Ages in 16th century through jousting and sword fighting competitions. There was a medieval market and other events featuring people in period dress, as well as period food, song and dance.
Knights, swordsmen and archers shown their skills on the field of Combat. The 'star' and the historic character were knight Erasmus who was the famous inhabitant of the castle and his friend Andreas Baumkircher who protected Vienna from the Turks in that time. Throughout the day people were dressed in the costumes of the 16th century.
Približno 12 km severnozahodno od Postojne stoji grad Jama. Grajska stavba zapolnjuje visoko previsno steno in pogled nanjo je prava paša za oči. Sprehod skozi grad je enkratno doživetje-domiselno postavljene (zelo realistične) lutke ponazarjajo življenjski utrip nekdanjega srednjeveškega gradu. V gradu je urejena tudi manjša muzejska zbirka ter srednjeveška orožarna. Pod gradom je Jama pod Predjamskim gradom z nekdanjimi konjskimi hlevi, v zgornjem delu - notranjščini skalne dupline nad gradom pa so ostanki legendarnega Erazmovega gradu. Grad je bil prvič omenjen leta 1274. Leta 1483 je tržaški glavar Gašper Ravbar v njem s prevaro premagal roparskega viteza Erazma. 11. TRADICIONALNI ERAZMOV VITEŠKI TURNIR Z MEDNARODNO UDELEŽBO IZ ITALIJE, ČEŠKE IN SRBIJE. Predjama, 20. avgust 2006. Erazmov viteški turnir pri slikovitem Predjamskem gradu blizu Postojne je obiskovalcem ponudil 'okno v preteklost', v srednji vek - 16. stoletje, s prikazi turnirskega bojevanja iz tistega časa. K vzdušju je prispevala srednjeveška tržnica in ostali dogodki v katerih so bili ljudje oblečeni v oblačila tistega časa, vključno s kulinarično ponudb pesmimi in plesom. Vitezi, mečevalci in lokostrelci so pokazali svojo spretnost bojevanja. Zvezda prireditve in osrednji zgodovinski lik sta bila vitez Erazem, ki je bil najslavnejši prebivalec gradu in njegov prijatelj Andreas Baumkircher, ki je v tistem času zaščitil Dunaj pred turki.
::
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
Celozaslonska prostorska slika - FULL SCREEN 360° Surround Photography
All rights of this site are reserved; author: Boštjan Burger, August 2006,
Sound recording ('in situ'): Neža Burger
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time
Quick Time need to be instaled