Murska šuma

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

slovensko slovensko SLOVENIJA MURSKA ŠUMA - EKSKLAVA
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sotočje reke Krke in Mure - najbolj vzhodna točka Republike Slovenije.

The confluence of Krka and Mura rivers - the most eastern point of Republic of Slovenia.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sotočje reke Krke in Mure.

The confluence of Krka and Mura rivers.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vegetacija poplavnega območja med Muro in Krko.

Vegetation between Mura and Krka rivers.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Območje je skorajda pragozd...

The area is almost the prime forest...

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Meja, ki ni meja - slovenska tabla z opozorilom o bližini meje, za njo je kamen z oznako "A", ki predstavlja slovensko republiško oznako.

The border which is not border - Slovenian signpost with the warning about the international border. Behind the signpost is a border stone of type "A" which represents borderline of Slovenia.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pri visokem vodostaju Mura odreže slovensko "enklavo" od kopnega - dnevi so šteti saj je erozija peska in mulja zelo hitra - tudi starejša drevesa z globokimi koreninami sčasoma podlegajo eroziji.

At the high waters Mura river cut the Slovenian exclave from the mainland. The erosion is very fast, even older trees with deep roots can not restist to erosion.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Najožji del območja med Krko in Muro

The narrow area between Krka and Mura rivers

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sotočje reke Ledave in Krke

Confluence of Ledava and Krka rivers

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018