Grad Podsreda

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

slovensko slovensko SLOVENIJA GRADOVI :: CASTLES
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grad Podreda - panorama

Podsreda Castle

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grad Podreda - dvorišče

Podsreda Castle - the courtyard.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Panorama okolice gradu.

Countryside.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grajsko dvorišče - prehod.

The castle courtyard - the passage.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Grajsko notranje dvorišče.

The castle inner-courtyard.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Podeželje - Goli vrh

Countryside

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Podeželje - Goli vrh

Countryside

interaktivna skica panorama pred gradom notranje dvorišče notranje dvorišče arkade prva etaža prva etaža podstrešje

Prikaz gradu iz leta 2000.

Presentation of the castle from the year 2000.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2017