[Slovenija| Hrastovlje |Slovenska Istra| Sakralna dediščina - Sacral heritage]
document.write('');
Notranjost cerkvice sv. Trojice.
Interior of the church of the Holy Trinity

[Slovenija| Hrastovlje |Slovenska Istra| Sakralna dediščina - Sacral heritage]
Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia