avtor: Boštjan Burger

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger

slovensko CERKEV SV. LENARTA NA KRTINI: "Zagotovo smemo cerkev sv. Lenarta, sicer podružnično cerkev župnije Dob, uvrščati med najdragocenejše gotske objekte v Sloveniji. Cerkev je bila zgrajena okoli leta 1500. Omenjene letnice niso našli, je pa nad vrati na severni strani vidna letnica 1640, ko je bila cerkev morda dopolnjena ali obnovljena. V notranjosti cerkve stojita dve vrsti po pet, na osem vogalov rezanih stebrov, ki nosijo cerkveni obod ter delijo cerkev v tri enako visoke, enako dolge in enako široke ladje, kar je v Sloveniji edinstven primer. Zanimivosti je v krtinski cerkvi sv. Lenarta veliko. Ena izmed njih je ta, da križev pot v cerkvi nosi napise, zapisane v bohoričici." (vir in citat: Informacijska tabla pred cerkvijo, Srce Slovenije)

Freske
english St. Leonard church, otherwise a chapel-of-ease of the Dob parish, is without any doubt one of the most valuable Gothic buildings in Slovenia. The church was built around 1500. However, this year was not found, but the year 1640 above the door on the north side symbolises the year, when the church was rebuilt and renovated. The interior comprises two rows of five pillars cut to eight corners bearing the periphery of the church and at the same time divide it into three equally high, long and wide naves, which is unique for Slovenia. There are many other interesting facts about the church, on of them being that the inscriptions on the Way of the Cross are written in the Bohorič alphabet (orthography used in Slovenia between 16th and 19th centuries).

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018