avtor: Boštjan Burger

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger

slovensko Groblje ležijo pri Rodici v bližini Domžal. Znamenitost kraja je cerkev, posvečena zavetnikoma Oglejske patriarhije, sv. Mohorju in Fortunatu. Cerkev je postala kasneje znana zaradi čaščenja sv. Notburge. Pisna omemba cerkve je bila prvic leta 1526. Sredi 18. stoletja je bila prvotno poznogotsko stavbo prezidana in notranjost poslikana v stilu poznega baroka. Freske (nastanek likovnega dela 1761) v notranjosti cerkve so delo slovenskega baročnega slikarja Franca Jelovška. Cerkev je pomemben spomenik baročne umetnosti v Sloveniji. Notranjost cerkve ima zelo dobro akustiko, zato je bila v drugi polovici 20. stoletja namenjena koncertnim prireditvam. V bližini cerkve, kjer so danes prostori Biotehnične fakultete, je do leta 1943 stal dvorec. Zahodno od Grobelj je ob poljski cesti cez Mengeško polje veličasten, 450 metrov dolg drevored, ki je bil posajen po letu 1920.

english Groblje is a small settlement located nearby the Rodica settlement, north of the municipality centre Domžale. The feature of the placer a church, dedicated to St. Hermagoras and St. Fortunatus. The very first written source dates back to 1526. In the second half of the 18th century the original late Gothic church was rebuilt and painted in the late Baroque style. The interior was painted with frescoes in the year 1761 by the Slovenian Baroque painter Franc Jelovšek. The church is important monument of Baroque art in Slovenia. The interior is with the great acoustics. Nearby the church where are today buildings of the biotechnical faculty, was until the year 1943 a manor house. West from Groblje is a macadam road over the Mengeško polje which is on the both sides planted with the trees in a length of the 450 meters. Trees were planted after the year 1920.

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018