[Slovenija| Domžale |Železna jama|Zbirke Jamarskega doma]
Domžale so 'satelitsko' mesto na obrobju Ljubljane. Kraj je bil v pisnih virih omenjen že v začetku 13. stoletja. Z razvojem industrije konec 19. stoletja so Domžale postale poznane po slamnikarstvu in kraj se je ekonomsko razcvetel - še danes je v občinskem grbu spletena slamnata kita. Iz Zgornjih in Spodnjih Domžal, kamor sodijo Goričica, Stob in Študa so se leta 1925 Domžale združile v trg, leta 1952 pa so postale mesto. Do razdružitve Jugoslavije 1991 so bile Domžale gospodarski center, ene najuspešnejših občin.

[Slovenija| Domžale |Železna jama|Zbirke Jamarskega doma]