Zgornja trdnjava Kluže

Werk Hermann - Fort Hermann

Prostorski atlas Slovenije
slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

V skalo izklesana dostopna pot od spodnje trdnjave do zgornje trdnajave Kluže. Zaklonišče izklesano kot rov.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Severovzhodna stran trdnjave

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Severni del trdnjave

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzhodni del trdnjave.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Jugozahodni del trdnjave s 45° naklonom je bil močno utrjen z betonom in tonalitnimi kvadri, ter dodatnimi jeklenimi ščiti ob topovskih položajih.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Jugozahodna stran trdnjave - topovske odprtine
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Jugozahodna stran trdnjave - topovske odprtine
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Na vrhu trdnjave sta bili nameščeni vrtljivi topniški kupoli z jeklenim ščitom, podobnim ladijskim vrtljivim topniškim stolpom.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Vrh trdnjave - razgled na okolico
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Hodnik, ki je povezoval štiri topniške prostore na jugozahodni strani trdnjave.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Notranjost trdnjave - informacijska točka.
Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man Slovenija