Log pod Mangrtom

vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne

Prostorski atlas Slovenije
slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

V spomin padlih vojakov na območju Rombona so avstro-ogrske vojaške oblasti postavile spomenik, ki stoji na osrednjem delu vojaškega pokopališča v Logu pod Mangrtom. Spomenik je leta 1917 ga je izdelal češki kipar Ladislav Kofránek (1880 - 1954), ki je tedaj na soški fronti sodeloval kot vojak.

In the central part of the military graveyard was erected a monument which represents most probably the Slovenian soldier as the mountain shooter bonnet and the Bosnian soldier with the fez.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Na pokopališču je pokopanih približno 800 vojakov in med njimi je največ vojakov 4. bosansko-hercegovskega pehotnega polka.

On the graveyard were buried about 800 soldiers, mostly Bosnian soldiers.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vojake so časovno pokopavali od spodnje strani brega navzgor.

Soldiers were buried in a time line from the bottom of the slope upwards.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pogled na spomenik s 4 m visoke perspektive.

View to the monument from the 4 m above the ground.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pogled na spomenik s 4 m visoke perspektive.

View to the monument from the 4 m above the ground.

Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man Slovenija