[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]
Visnja Gora
#5. Cerkev
Church

[Slovenija|Višnja Gora|Koški slapovi]