MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA    
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Ajdovščina

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360° (2004)

Ajdovščina je največje naselje v Vipavski dolini. V 3. stoletju je bila tu rimska naselbina Ad Fluvium Frigidum ( 'ob hladni vodi'). Ob Hublju je bila stara meja med Goriško in Kranjsko. Kraj je leta 1507 pridobil trške pravice. Danes je tu gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline.

Prve omembe Ajdovščine segajo okoli leta 2000 pr.št. V bronasti in železni dobi je na bližnjem griču Gradišče stalo utrjeno naselje. V zgodnjem obdobju rimskega cesarstva, potem ko je bila zgrajena cesta iz Akvileje proti Emoni, je na mestu današnje Ajdovščine stala manjša poštna in tovorna postaja, znana kot dvorec Fluvio Frigido.

V poznem 3. in v začetku 4. stoletja je rimsko cesarstvo zgradilo utrdbeni sistem Claustra Alpium Iuliarum, ki poteka od Kvarnerskega zaliva, današnje Reke do Čedada v danjašnji Italiji. Njeno središče je bila trdnjava Castra ali Castrum ad Fluvio Frigido, katere ostanki so še danes vidni v Ajdovščini.

Kljub temu, da je italijanska meja oddaljena manj kot 20 km in da je bila Ajdovščina od 1918 do 1947 pod italijansko upravo, arhitektura mesta ne spominja na tipično italijansko mesto. Močna burja bi poškodovala običajno italijansko hišno gradnjo. Tako je prebivalstvo prevzelo in spremenilo klasično kraško arhitekturo za svoje potrebe; na primer s polaganjem kamnov na strehe, da obtežijo strešnike pred močnim vetrom.
Skozi Ajdovšino vodi magistralna cesta Vipava - Nova Gorica. Proti 500 m višje ležečemu naselju Col vodi magistralna cesta Ajdovščina-Col-Črni Vrh.
V Ajdovščini je bil rojen slovenski slikar ekspresionist in fotograf Veno Pilon (1896-1970). Skozi Ajdovšino vodi magistralna cesta Vipava - Nova Gorica. Proti 500 m višje ležečemu naselju Col vodi magistralna cesta Ajdovščina-Col-Črni Vrh.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024