Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park]
Voje Latitude: 46° 19' North / Longitude: 13° 53' East (690)
Voje - obvisela ledeniška dolina. V gornjem delu doline teče slap Mostnice.
V spodnjem delu dolina preide v vintgar. Voje - 'hanged' valley glacier. In the upper part of the valley flows waterfall of Mostnica brook. At the lower part of Voje the valley passes to gorge (vintgar).

gornji del
upper part

srednji del
middle part

pred dolino
entry to the valley

slap Mostnice
waterfall

slapišče potoka Snedčca
waterfalls of Snedca brook
[Slovenija|Triglavski narodni park]