[Slovenija|Stari vrh|Škofja Loka]
.:interaktivna skica
.:interactive map
Pod Starim vrhom (1000 m)

[Slovenija|Stari vrh|Škofja Loka]