(1997-2001)

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]
Opustelo dvorišče gradu
Abandoned courtyard of the castle.

[Slovenija|Olimje|Podčetrtek|Podsreda|Rogaška Slatina|Rogatec]