Infomuzeji-museumsuvodprologue
Železniško omrežje v Sloveniji
Koroška proga - 'včeraj in danes'.

:: prikaz ostalega omrežja je v nastajanju - predvidoma naj bi bil končan leta 2006 ::
Railway lines in Slovenia

Carinthian railway - 'past and present'
:: presentation of the other railway lines in Slovenia is under construction... ::