Tehniski muzej Slovenije
Muzej pošte in telekomunikacij je bil na lokaciji v Škofji Loki do leta 2007. Deloval je kot dislocirana enota Tehniškega muzeja Slovenije in je bil odprt 27. maja 1988. Celo v tedanji Jugoslaviji je bila Slovenija med zadnjimi republikami, ki so v svoj muzejski program uvrstile tudi poštno dejavnost. V Avstro-Ogrski sta bila poštna muzeja na Dunaju in v Budimpešti, po razpadu monarhije in združitvi v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma v Jugoslavijo pa je ministrstvo za pošto in brzojav v Beogradu, še pred izdajo prvega normativnega akta o organizaciji poštne, telegrafske in telefonske službe v novi državi, izdalo odlok o poštnem, brzojavnem in telefonskem muzeju, ki bo za celotno državo le v Beogradu, kjer je bil nato, in sicer šele leta 1958, odprt Muzej pošte, telegrafa in telefona.
Virtualni vodnik v manjši ločjivosti (hitrejše nalaganje) >
Muzej pošte in telekomunikacij
CELOZASLONSKI PRIKAZ V VISOKI LOČLJIVOSTI ::>Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
avtor: Boštjan Burger, februar 2004, tekst : Tehniški muzej Slovenije