PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
avlaRIBIŠTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVO
document.write('');
Solno polje je bila zaključena proizvodna enota, ki je poleg notranjih nasipov, kanalo in kanalčkov, obsegala tudi fossado, kanal za prvo črpanje ali rezervo morske vode, glavni dovodni kanal za morsko vodo ter solnemu polju pripadajočo hišo. Bistvo delovanja solnega polja je bilo v delovanju plime in oseke. Ob plimi so spustili morsko vodo v solno polje, ob oseki pa so iz solnega polja spustili odpadne vode in deževnico. Morsko vodo so pretakali po notranjih kanalih, skozi zapornice ter s pomočjo ročnih in vetrnih črpalk. V izparilnih bazenih je postopoma izhlapevala, pridobivala na slanosti in se počasi zgoščala. Ko je dosegla 25 Be slanosti, so se začeli iz nje izločati solni kristali.

Vodo v solnih poljih so pretakali tudi s pomočjo črpalk. V vetru so si pomagali z vetrnimi črpalkami (macchine), v brezvetrju pa so bile solinarjem v pomoč ročne črpalke s preprostimi lesenimi lopatami (zorni).


[solinarstvo #6] < nazaj solinarstvo #7 naprej >[kulturna zgodovina #8]