slovenski uvodEnglish prologuemuzeji radovljiške občineRadovljicainfo
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#8
#9
#10
Šivčeva hiša, meščanska hiša iz sredine 16. stoletja, postavljena v zgodovinsko jedro Radovljice, je z bogato zunanjo in notranjo arhitekturno podobo kulturni spomenik poznogotskega stavbarstva. Po restavriranju se je odkrila vsa njena izvirna lepota, fasada s poslikavo in razgibano oblikovanimi stavbnimi členi ter notranjost s stebriščno vežo v pritličju in črno kuhinjo, kaščo ter predvsem z reprezentativno bivalno sobo v nadstropju. Zdaj se ta soba uporablja kot poročna dvorana, stebriščna veža pa je likovna galerija.

Ponudba: razlaga vodiča, vodstvo kustosa po zbirki, razstavi in starem mestnem jedru ter učne ure po poprejšnjem dogovoru.

vhod v virtualni vodnik