slovenski uvodEnglish prologuemuzeji radovljiške občineBegunjeinfo
Lastniki mogočne graščine (Katzenstein) so bili v preteklosti številni zemljiški gospodje. Pred 2. svetovno vojno je bila v njej ženska kaznilnica , ki so jo vodile sestre Družbe sv. Vincencija Pavelskega. Med nacistično okupacijo so bili v stavbi gestapovski zapori. V letih 1941-45 je bilo v njih zaprtih več kot 12 000 ljudi, med njimi tudi otroci. Del nekdanjih jetniških celic v prizidku h graščini je preurejen v spominski muzej, ob parku in bližnji Dragi pa je urejeno grobišče talcev. Muzej je verodostojen spomenik vojnih grozot.

Ponudba: razlaga vodiča, vodstvo kustosa po poprejšnjem dogovoru.

vhod v virtualni vodnik


pred muzejemvhod - entrancehodnikcelicacelicahodnikcelicacelica