slovenski uvodEnglish prologuemuzeji radovljiške občineKropainfo


Vigenjc
Kropa, stisnjena v ozko dolino pod planoto Jelovica, je ohranila podobo starega železarskega naselja.
Tehničnozgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, gospodarske, socialne, demografske in kulturne razmere v naselju in sosednjih železarskih krajih od 15. stoletja do propada fužin v 19. in razvoj ročnega žebljarstva v 20. stoletju prikazuje Kovaški muzej.
V njem so posebna muzejska zbirka tudi umetniško kovani železni izdelki mojstra Jožeta Bertonclja. V bližini je Slovenska peš, tehniški spomenik iz 13. stoletja.

Ponudba: razlaga vodiča, vodstvo kustosa in predstavitev nekdanjega načina kovanja žebljev v stari žebljarnici (vigenjac Vice), ter učne ure po poprejšnjem dogovoru, uporaba knjižnice, zgodovinskega arhiva in fototeke v študijske namene, ogled videofilmov o kovačih.

vhod v virtualni vodnik