"LODN"' - TRGOVINA Z MEŠANIM BLAGOM
Prostorska slika
V času med obema vojnama je bilo v Rogatcu, že od nekdaj znanem sejemskem in trgovskem kraju - poleg nekaj specializiranih - kar pet trgovin z mešanim blagom. Po njihovem vzoru je urejena tudi muzejska trgovina oz. "lodn", kakor so jo imenovali domačini (nem. "der Laden" = trgovina). V "lodnu" se je dobilo vse za vsakodnevne domače potrebe, od vžigalic, soli, sladkorja, moke, olja, kisa, petroleja, tekstila in pijač do poljedelskega orodja, emajlirane posode, železnine, deloma tudi obutve. Oprema v trgovinah je bila lesena, ponavadi že precej izrabljena. Za pultom, na katerem so bile pritrjene reklamne