GOSPODARSKO POSLOPJE
Poljsko stranišče - stranišče na "štrbunk" je navadno sestavni del gospodarskega poslopja. Iz higienskih razlogov je umaknjeno od bivalnega okolja, in iz "tehničnih" razlogov povezano z gnojiščem.

Gospodarsko poslopje je v nadstropje zgrajen objekt podolžnega tlorisa s "kozolcem" na sprednji strani in odprto lopo ob desni stranski fasadi. Stavba je služila različnim namenom: v levem delu je bila vinska klet, nad njo "pod", kjer so s cepci mlatili žito, v desnem delu pa je bil hlev oz. "štala". Medtem ko so bila tla v njegovem prebivališču ilovnata, je živini v "štali" položil lesene podnice ter na ta način hlev tudi lažje očistil. Razstavljeno orodje: sadni mlin, brusni kamen v stojalu na nožni pogon, "preša" - stiskalnica za grozdje, mlatilnica, "telege" - jarem , ročni vozički, "babe" za škopanje, lesena samokolnica "šajtrga", "šrotarca" …