virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po LjubljaniStilno pohištvo uvod-prologueuvod-prologue

1233756788910
document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');
III. Od fabrik v Ljubljani
/ Factories in Ljubljana
Trinajstega marca 1871 se je začela proizvodnja v novo ustanovljeni Tobačni tovarni v Ljubljani, ki je bila začasno nastanjena v stari rafineriji sladkorja ob Ljubljanici - Cukrarni. Delati je začelo 24. delavk, ki so proizvajale posebne cigare - viržinke, število zaposlenih pa se je do konca leta povečalo skoraj na tisoč. Novo stavbo so začeli graditi leto dni pozneje na zemljišču med južno železnico in Tržaško cesto, ki ga je brezplačno odstopila ljubljanska občina. Potek graditve je pospešil požar v Cukrarni, ki je izbruhnil januarja 1872. Izvrsten tovarniški stavbni kompleks je zasnovan v značilni industrijski arhitekturi druge polovice 19. stoletja. Poleg glavnih dveh stavb, kjer je potekala proizvodnja, so v sklopu tovarne še obsežna skladišča, upravna stavba, prodajno skladišče, vratarska stavba itn.
Ljubljanska Tobačna tovarna je bila kmalu po začetku obratovanja tretja največja v avstrijskem delu monarhije. On 13th March 1871 production began at a new tobacco works in Ljubljana, which was temporarily housed in Cukrarna, an old sugar refinery along Ljubljanica river. The first workers were 24 women who produced special Virginia cigars, but by end of year the number of employees was approaching a thousand. Construction of new building began a year later between the track of the southern railway and the Trieste road, on piece of land donated speciallly by the Ljubljana town authorities. Work on the building was stepped up after a fire in cukrarna in January 1872. The magnificient factory complex is designed in a style characteristic of industrial architecture from the second half of the 19th cedntury. Apart from the two main buildings in which production took place, it consisted of large warehouses, an administrative building, a sales warehouse and a porter's lodge. Soon after starting operations, the Ljubljana Tobacco Factory became the third largest in Austrian part of the empire.