virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po LjubljaniStilno pohištvo uvod-prologueuvod-prologue

1233756788910
document.write(''); document.write('');
V. Ljubljanska viržinka na dunajskem dvoru
/ The Ljubljana Virginia Cigar at the Viennese Court.


Tobak sadijo v vseh delih sveta - razen v arktičnih in antarktičnih območjih. Tobačno listje obirajo postopoma, tako kot dozoreva. Najbolj kakovostni so srednji listi. Za cigare, katerih uživanje je bilo v 19. stoletju na vrhuncu, so v ljubljansko Tobačno tovarno vozili tobačno listje čez ocean do Trsta in nato po železnici do Ljubljane. Tobačna tovarna je slovela po svojih viržinkah, to so po posebnem postopku narejene tanke cigare s slamico za ustnik. Izdelovanje cigar, ki je bilo do 20. stoletja večinoma ročno, je dajalo delo tisočim ženskam iz Ljubljane in bližnje okolice. Med "cigararcami", kot so tobačne delavke imenovali, so bile najbolje plačane in čislane izdelovalke cigar. Tudi prodajo tobačnih izdelkov je inadzorovala država. V Ljubljani je bilo pred prvo svetovno vojno 45 trafik, po številu sta prednjačili Dunajska cesta (danjašnja Slovenska) in Sv. Petra (današnja Trubarjeva), največji promet pa je ustvarjala trafika na Kolodvorski ulici blizu železniške postaje.
Tobacco is grown the world over, with the exception of the Artic and Antartic regions. The leaves are picked in stages as they ripen. The middle leaves are of the highest quality. Tobacco for cigars, consumption of which was at its peak in the 19th century, was shipped to Trst (Trieste) and then transported by rail to Ljubljana. The Ljubljana Tobacco Factory was famous for its viržinke - thin Virginia cigars manufactured by a special procedure, with a straw holder. Production was done mainly by hand until the beginning of the 20th century and ensured work for thousands of women from Ljubljana and nearby areas. Some of these cigars or "cigar ladies" were among the highest-paid and most respected of all cigar workers. Sales of tobacco products were controlled by the government. Before the First World War there were 45 tobacconist's shops in Ljubljana. Most of them lay along Dunajska Cesta (now Slovenska cesta) and Cesta Svetega Petra (now Trubarjeva cesta), but sales were highest at the shop on Kolodvorska cesta near railway station.