virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po LjubljaniStilno pohištvo uvod-prologueuvod-prologue

1233756788910
document.write(''); document.write(''); document.write('');
VI. Tobak na bojnem polju / Tobacco in war
Vojne so širile razvado kajenja v Evropi vse od tridesetletne vojne (1618-1648). "Dehteči tobakovi listi so za vojaka, ki je večkrat v prav neugodnem položaju, velikanskega pomena in od vseh daril, katere pošilja radodarna ljubezen vojakom na fronti ni nobeno tako zaželjeno in tako težko pričakovano, kakor ravno tobak. Na frontu je tobak vse kaj drugega nego doma, tam je jed, pijača in počitek", so zapisali v časopisu leta 1916.
Prva svetovna vojna je prizadela tudi proizvodnjo v ljubljanski Tobačni tovarni; moški so bili vpoklicani na fronto, zmanjšalo se je število zaposlenih. Konec prve svetovne vojne je obenem pomenil tudi skorajšnji zaton navade nosljanja tobačnega prahu, žvečenja tobaka, kajenje pipe in cigare pa je izpodrinila cigareta
The habit of smoking was spread across Europe by wars, starting with the Thirty Years War (1618-1648).
"To the soldier, who often finds himself in difficult situations,fragrant tobaco leaves mean a great deal, and of all gifts sent to soldiers on the front line by their loved ones, none are so fervently awaited nor so gratefully received as tobaco. On the front lines, tobacco is something other than at home; it is food, drink and rest", wrote one journalist in 1916.
The First World War disrupted production at the Ljubljana Tobacco Factory. Men were called to the front and the number of workers fell. The end of the war saw an end to the use of snuff and chewing tobacco, while pipes and cigars were replaced by cigarettes.