virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po LjubljaniStilno pohištvo uvod-prologueuvod-prologue
Razstava je zasnovana kronološko - problemski pregled skozi zgodovino tobaka, predzgodovino tobačne tovarne v Ljubljani, organizacijo državnega tobačnega monopola ter gradnji novega tovarniškega kompleksa na prostoru med južno železnico in Tržaško cesto. Poseben povdarek je namenjen v prejšnjem stoletju najbolj čislanemu izdelku, ki je ponesel sloves ljubljanske tovarne po Evropi, cigari "viržinki". Ljubljanska tovarna je bila ena redkih, ki je vrsto desetletij proizvajala vse tobačne izdelke, od danes že skoraj nepoznanega žvečilnega tobaka, do njuhanca (nosljanca) in rezanega tobaka za pipe. Dvajseto stoletje pomeni uveljavljenje cigarete, ki je tudi v ljubljanski tovarni izpodrinila do začetka šestdesetih let vse ostale proizvode. Ob vseh tobačnih izdelkih se je v različnih časovnih obdobjih in deželah razvijala različna kultura kajenja, na kar tudi želi opozoriti razstava, kakor tudi različna pojmovanja o zdravilnosti na eni in škodljivosti tobaka na drugi strani. Posebna pozornost je posvečena načinu življenja zaposlenih v tovarni skozi dobo stodvajsetih let. [ENGLISH]
1233756788910
kliknite za nadaljevanje...