virtual guide to Ljubljana - Virtualni vodnik po LjubljaniStilno pohištvo uvod-prologueuvod-prologue
Zbirka je bila postavljena leta 1937 kot ustanovna zbirka tedaj na novo odprtega Mestnega muzeja Ljubljana. Na ogled je bila stanovanjska kultura ljubljanskega meščana od 15. do 20. stoletja s poudarkom na slogovnem razvoju od gotike do secesije. Podrta je bila leta 2000.
[Vstop v virtualni prikaz zbirke]

A.GOTSKA SOBA
B.RENESANČNA SOBA
C.ZGODNJA BAROČNA SOBA
D.ZGODNJE BAROČNA SOBA
E.BAROČNA DVORANA
F.BAROČNA SOBA
G.ROKOKO
H.ROKOKO
I-J.ROKOKOJSKA DVORANA
J-K.SOBA KITASTEGA SLOGA
L-M.EMPIRSKA SOBA
M-N.BIDERMAJER
O-P.BIDERMAJER
R-S.SECESIJA