stopnisce

Škofjeloški grad
prvo nadstropje:

12. Noša
13. Črna kuhinja, svetila
14. Stavbarstvo
15. Poljedelstvo, živinoreja,
prehrana, promet
16. Sitarstvo, čipkarstvo
17. Klobučarstvo, glavnikarstvo
18. Platnarstvo, barvarstvo
19. Mali kruhek, umetno cvetje
20. Zbirka novejše zgodovine
21. Dela likovnih umetnikov, loških rojakov
22. Živalstvo