Kranj več o muzeju - more about the museum uvod prologue začetna stran home page
PREŠERNOVA HIŠA (Kranj)

V hiši, kjer je zadnja leta življenja preživel najpomembnejši slovenski pesnik dr. France Prešeren (1800-1849), je urejen spominski muzej. 8. februarja 1964 je bil muzej odprt za javnost. Prenovljena zbirka pa je bila odprta 27.
septembra 2001.Z avtentičnim pohištvom sta opremljeni dve sobi: spalnica in advokatska pisarna.
Razstavljeni so: cenzurno-tiskarski rokopis pesniške zbirke Poezije, izvod originala Poezij iz 1847, original in faksimile pesnitve Krst pri Savici in faksimili nekaterih najpomembnejših pesmi. Razstavljeni so tudi časopisi in druge publikacije, v katerih so bile objavljene njegove pesmi. Zanimiv je tudi pesnikov osebni arhiv. V pritličju in kleti so prostori za občasne kulturnozgodovinske in likovne razstave.