Dolenjski muzej Novo mesto Uvod-prologue Dolenjski muzej

dom gozdna pot - forest footpath prireditveni prostor baraka propagandistov elektrarna
1. Prva baraka Baze 20
2. Stara baraka Centralnega komiteja KPS
3. Stara baraka Izvršnega odbora OF
4. Baraka članov AGITPROP-a
5. Kuhinja s shrambo
6. Baraka političnega sekretarja IO OF
7. Baraka predsednika IO OF
8. Radiotelegrafska baraka

document.write(''); document.write('');
9. Stražarska baraka
10. Spalnica kuhinjskega osebja
11. Pisarna organizacijskega sekretarja IO OF
12. Prva baraka čalnov Vrhovnega plenuma OF
13. Radijska baraka
14. Druga baraka članov Vrhovnega plenuma OF
15. Baraka Slovenskega poročevalca
16. Baraka propagandistov
17. Skladišče kuhinje
18. Kuhinja zaščitnega bataljona
19. Baraka zaščitnrga bataljona
20. Elektrarna
21. Nova baraka predsednika IO OF
22. Nova baraka IO OF
23. Mala baraka CK KPS
24. Nova baraka CK KPS
25. Nova barka AGITPROP-a
26. Pisarna CK KPS