informacije o muzeju - info about the museum o zbirki - about the collection uvod - prologue

Arhivska stran iz leta 1999/2000 , za delovanje potrebujete računalnik in programsko opremo iz leta 2000

Situacija leta 2016 > glej Virtualni muzej Jožeta Plečnika


Plečnikova zbirka je delovna enota Arhitekturnega muzeja v Ljubljani v Plečnikovi hiši v Trnovem. Nastala je na osnovi zapuščine arhitekta Jožeta Plečnika, ki je živel v hiši od leta 1921 do svoje smrti leta 1957. Jedro zbirke je v valjastem prizidku, ki ga je Plečnik prizidal k bratovi starejši hiši med letoma 1923 in 1925. Nekoliko pozneje je na severni strani dodal vhodno vežo, na južni pa zimski vrt. Obiskovalcem so na ogled avtentični mojstrovi ambienti: veža, kuhinja, hodnik, spalnica s kopalnico v pritličju, mala sprejemnica, stopnišce v prvo nadstropje, atelje, zimski vrt ter obsežen vrt, ki zaokroža Plečnikovo posest na zahodni strani. Zbirka deluje od leta 1972, leta 1974 je bila odprta za javnost kot muzejska in arhivska ustanova z izvirnim gradivom iz arhitektove zapuščine ter drugotnim gradivom, ki se nanaša na njegov opus.