Ljubljana(2002-2018)

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
SLOVENIJA LJUBLJANA OKOLICA :: COUNTRYSIDE INTERIERJI :: INTERIORS 1998-2002 2003-2006 ZEMLJEVID ::MAP
Boštjan Burger
Državni zbor

Notranjosti pomembnejših stavb ali lokacij

Interiors of the significant buildings or locations

Ljubljana 2018

2018: Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2018 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Social geography: people and the city, Ljubljana 2018. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city".

Slovenska cesta

2015: Urejanje Slovenske ceste v območje brez prometa.

Changing the main street Slovenska cesta to "no car" zone.

Obrežje Ljubljanice

2012: Ureditev obrežja Ljubljanice - od rečnih zapornic do Špice. Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Urbanism of Ljubjanica River banks - from sluice gates to Špica. Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

Prešernov trg - Ljubljanski grad

2010: Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city".

Zeleni obroč Ljubljane

Zeleni prstan - Pot spominov in tovarištva je ~34 km dolga pot okoli Ljubljane. Speljana je po trasi bodeče žice, ki je med 2. svetovno vojno (1942- 1945) obdajala Ljubljano da bi prekinila stik med mestom in zaledjem. Danes je to  urejena peščena sprehajalna in rekreacijska pot, ki vodi okrog Ljubljane.

The Green Ring - Path of Remembrance and Comradeship is the ~34- kilometre footpath, which runs along the course of the barb wire which surrounded Ljubljana during World War II (from 1942 to 1945), to prevent contacts between the town and its hinterland. Nowadays it is a well-maintained gravel-paved recreational footpath running around the entire Ljubljana.
Dunajska cesta

2008: Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana v letu 2008. Dodana vizualizacija mestne vpadnice: Dunajska cesta - "mestni pogled" ljubljanske severne vpadnice v dolžini 5,2 km od centra mesta do Črnuč. Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta

Social geography: people and the city, Ljubljana 2008. Added Dunajska cesta - "City View" of the north arterial road in lenght of 5.2 km from downtown to outskirts of the town. Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

Ljubljana 2006-2007

2006-2007: Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana v obdobju 2006-2007. Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Social geography: people and the city, Ljubljana 2006-2007. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

Plečnik

Arhitekt Jože Plečnik

Architect Jože Plečnik

Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020