(1997-2001)

[Slovenija| Kostanjevica na Krki ]
Kostanjevica na Krki
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
skica - map
#1. Severni leseni most čez Krko.
The northern wooden bridge over Krka River.
#2. Naselje.
The settlement.
#3. Naselje - 'vzhodna ulica'.
The settlement - 'eastern street'.
#4. Južni leseni most čez Krko.
The southern wooden bridge over Krka River.
#5. Naselje - 'zahodna ulica'. Dvorec.
The settlement - 'western street'. The mansion.
#6. Most za pešče.
The bridge for pedestirans.
#7. Naselje
The settlement
Nekdanji cisterjanski samostan, Galerija Božidar Jakac
Former monastery

[Slovenija| Kostanjevica na Krki ]

(1997-2001)