2005
POMOČ :: HELP

Zavesa - CURTAIN Turisticna pešpot - TOURIST PATHWAY Podrti steber - COLAPSED PILLAR
A. QTVR
Postojnska jama
B. QTVR
vhodna ploščad - the entrance
C. QTVR
ponor reke Pivke - sink of the river
D. QTVR
reka Pivka - Pivka River
E. QTVR
Kongresna dvorana
F. QTVR
Kongresna dvorana
G. QTVR
zavesa (curtain)
H. QTVR
Stara jama - Old gallery
I. QTVR
Podrti steber - collapsedpillar
QTVR
Postaja - station
QTVR
Pivka
QTVR
izhod - exit

[ENGLISH]
Postojnska jama je 20.570 m dolg kraški jamski sistem v bližini Postojne in je največji v Sloveniji. K jamskemu sistemu Postojnske jame sodijo tudi Otoška jama, Magdalena jama, Črna jama, Pivka jama...
Jamo je ustvarila ponikalnica reka Pivka, ki iz Postojnskega kraškega polja ponikne pod hrib Sobič in nadaljuje svoj podzemni tok proti podzemnemu sotočju z Rakom v Planinski jami in priteče na plano kot reka Unica. Podzemni tok reke Pivke je v dveh miljonih letih postopoma zniževal svojo strugo in tako ustvarjal različna nadstropja jame.

Stalna temperatura: ~ 8°C,
Globina: -115 m,

Turizem
Leta 1884 je bila postavljena električna osvetljava, 1872 pa so bile postavljeni železniški tiri po katerih so sprva jamski vodniki potiskali vozičke z obiskovalci, danes pa vlak poganjajo manjše električne lokomotive. Za turističen obisk je odprto 5,3 km jame. Skrivnostno postojnsko podzemlje je tisti košček Slovenije, ki ga je izdobla, oblikovala in stkala voda; in v nedrih svetovno znane Postojnske jame skriva tisto najlepše, kar je ustvarila v miljonih let; s kaplico za kapljico, leto za letom...
Skozi zakapani in zasigani svet Postojnske jame se je v 175 letih organiziranega turizma sprehodilo več kot 26 miljonov radovednežev od vsepovsod. Stari podpisi v vhodnih rovih jame pa dokazujejo, da so bili prvi obiskovalci v njej že v 13. stoletju.

Postojnska jama :: avtor: Boštjan Burger, september/november 2005