MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Goriška Brda

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna eksurzija

Goriška Brda (Brda) so gričevnata pokrajina  na skrajnem, zahodnem robu R.Slovenije ob meji z R. Italijo.  Brda sodijo v Posočje, vendar so zaključena geografska enota, ki jo sestavljajo v smeri jug-sever troje večjih slemen iz katerih se nadalje delijo manjša. Povprečna nadmorska višina Goriških Brd je 233 m.  Geološko prevladuje fliš, kar pomeni, da je geološka podlaga neprepustna in ima gosto mrežo avtogenih vodotokov, ki so odvisni od padavin. Območje Goriških Brd je od Jadranskega morja oddaljeno le 20 km, med katerim je le Soška ravnina, zato so pod močnim vplivom (sub)sredozemskega podnebja. Zaradi milega podnebja je območje znano po vinogradništvu, kvalitetnih vinih ter briških češnjah. Najpomembnejša gospodarska panoga je vinogradništvo. Največje centralno naselje Goriških Brda je Dobrovo.

Cerovo

Hruševlje

Šlovrenc

Ceglo

Dobrovo

Plešivo

Medana

Vipolže

Šmartno (2002)
 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024