France Landmarks
[EU|France| Arles ]
Angers
Arena - rimski amfiteater. Stavba ima spoštljive mere: 136 krat 107 metrov in lahko sprejme več kot 20.000 obiskovalcev.
The Arenes - Roman amphitheatre. The building is enormous in size: 136 by 107 metres, and is capable of accommodating over 20,000 visitors.

[EU|France| Arles ]
Europe