Celozaslonske PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - FULL SCREEN QTVRs Razpadajoči hotel Bellevue v Ljubljanskem Tivoliju Burger.si je Mojaslovenija.si

Stanje razpadajočega hotela Bellevue v Ljubljanskem Tivoliju meseca decembra 2009, tri leta po požaru leta 2006.

"Na podlagi 5., 6. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel O D L O K o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena: po gradbenem slogu sodi stavba iz leta 1909 v srednjeevropski arhitekturni prostor. Grajena je v značilno razgibanih stavbnih gmotah – osrednjo, po višini izstopajočo in prečno postavljenima traktoma. Strešine se na glavni in stranskih fasadah končujejo na čop, stranski sta poudarjeni še s strešnima okenskima stolpičema. Stilno zunanjščina vsebuje več secesijskih prvin kot so: štukaturni okenski okviri in zaključki vogalnih lizen, zunanji leseni deli strešne konstrukcije, kovinske ograje balkonov – predvsem ograja glavne vzhodne terase z vgrajenimi stebrnimi svetilkami, med zunanjo opremo oba lesena paviljona in posode za cvetje.

Lastnik je bil šišenski vinski trgovec Alojzij Zajec, ki je sprva nameraval imenovati hotel »K razgledu na šišenskem griču«, prevladalo pa je ime Bellevue. Od leta 1912 je imel hotel v najemu Johan Friedl, lastnik pa ga je leta 1928 prodal družini Šterk, ki ga je imela v lasti do nacionalizacije leta 1953.

Zaradi umetnostnih, arhitekturnih in kulturno krajinskih vrednot pomeni pomemben člen v arhitekturi začetka 20. stoletja, ne nazadnje tudi zaradi izjemnega ambienta s pripadajočimi lesenimi paviljoni in nižje ležečega gospodarskega poslopja.

Hotel ustvarja s svojo izpostavljeno lego na pobočju Šišenskega hriba dominanto v prostoru, ki hkrati z imenom »Bellevue« ustvarja tudi identiteto širšega območja.

Spomenik stoji na parceli št. 1312/1, k.o. Spodnja Šiška." (citirano: Uradni list z dne 10.10.2007.)

17. december 2009
17. december 2009
17. december 2009
17. december 2009
17. december 2009

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021