[Slovenija|Triglavski narodni park| Bohinjska Bistrica |Bohinjsko jezero|Slap Savice-waterfall]
Uvod h kraju
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE / 360° Surround Photography
Jesen-Autum:
[Pašnik-pasture|Pri cerkvi-at the church| Križišče-crossroads]

[ESPERANTO| zima-wintertime]
Bohinjska Bistrica je največje naselje na območju Bohinja. Malo je znano, da je bilo prav tu prvo slovensko smučarsko središče. Že leta 1914 so bili tu organizirani prvi smučarski tečaji! Nad naseljem je danes urejeno smučišče Kobla. V bližini je tudi območje Triglavskega narodnega parka. Kraj ima dobre cestne povezave z Bledom in Selško dolino, 6327 m dolg železniški predor pa omogoča povezavo s Posočjem.
Kot zanimivost: bohinjski predor med Bohinjsko Bistrico in Podbrdom je bil končan leta 1906 in je s 6327 m najdaljši železniški prodor v državi Sloveniji.

[Slovenija|Triglavski narodni park| Bohinjska Bistrica |Bohinjsko jezero|Slap Savice-waterfall]