Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Geo-x

GEO-x
GEO-grafija
GEO-logija
GEO-morfologija

GEO-x
gore :: mountains poti :: trails jame :: caves slapovi :: waterfalls zima :: winter
mesta in ostsala naselja :: towns and other settlements sakralna dedišina :: church heritage gradovi in dvorci :: castles and manor houses muzeji :: museums Izginjajoča dedišččina :: Vanishing landmarks
geography novosti :: news reportaže :: journalism Posebna mesta :: special places

slovensko english
abrazijska polica abrasion terrace
Andora Andorra
antični Rim Ancient Rome
Argentina Argentina
Avstrija Austria
Bosna in Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Brazilija Brasil
bazilika basilica
blokmer blockfiled (blockmeer, felsenmeer)
botanični vrt botanical garden
brezstropa jama denuded cave (roofless cave)
čistilna naprava waste water treatment plant / sewage treatment
Črna gora Montenegro
demonstracija protest
dike (zajezitveni nasip) dike, dyke, levee
Egipt Egypt
epigenetska dolina Epigenetic Valley
epigenija epigenetic process
erozija erosion
erozija - rečna erosion - river
estavela estavela
fosilna morska obala fossil sea coast
fosilna soteska fossil gorge
Francija France
gozdna meja tree line
Greenpeace Greenpeace
halo halo
Hrvaška Croatia
Italija Italy
kal (lokev, lokva, puč) pond (karst pond)
kaldera caldera
kamnolom quarry (stone pit)
Kanada Canada
kanjon canyon
klif cliff
korito evorsion channel
kraška jama karst cave (solutional cave)
kraška dolina 'karst valley'
kraški izvir karst spring
kraško polje polje
krionivecijska uravnava Cryoplanation terrace 
laguna lagoon
ledenik glacier
lehnjak tufa
Madžarska Hungary
megalit megalith
Nemčija Germany
Nizozemska Netherlands
okra ochre cliffs
piedmontsko gorsko polje piedmont polje
polder polder
prebojna dolina break-through valley
predorna dolina through-gorge / through-valley
protest protest
polslano močvirje brackish water marsh
prva svetovna vojna First World War (WWI.)
presihajoče jezero intermittent lake
Register žive kulturne dediščine Registry of Intangible Heritage.
reka (slovenski vodotoki) river (rivers and streams of Slovenia)
San Marino San Marino
socialna geografija - ljudje/poklic social geography - people/occupation
spodmol rock shelter
tafon tafone, tafoni
slap waterfall
slepa dolina blind valley
Slovenija Slovenia
škrapljišče limestone pavement
talni izvir
tromeja tripoint
Unescova svetovna dediščina UNESCO World Heritage Site
vegetacijska inverzija vegetation inversion
vintgar vintgar (narrow steep slopes type gorge)
visoko barje bog (high peat swampland)
vokliški izvir vaucluse spring
vulkan vulcano
zijalka zijalka: "openmouthed" cave
žlebiči karren (narrow karst channels with the gradient orientation)
(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2017