Krka pri Praprečah

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
english slovensko SLOVENIJA

ŽUŽEMBERK

DVOR GEOGRAFIJA - GEOGRAPHY(LEHNJAK/TUFA) ZEMLJEVID::MAP
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Lehnjakovi pragovi ob nizkem vodostaju Krke.

Waterfalls at the low water of Krka river.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Nekadnja žaga - izginjajoča značilnost Krke.

Old sawmill - vanishing landmark of Krka river..

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Lehnjakovi pragovi ob nizkem vodostaju Krke pri pri Praprečah.

Waterfalls at the low water of Krka river at Prapreče.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016