[Slovenija|Črni vrh|Dražgoše|Železniki|Sorica]
Zelezniki
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography

Talilna peč.
Furnace.
Stavba z značilnimi skladiščnimi prostori iz 17. stoletja.
This building from 17 th cetury houses characteristic storage rooms.
Hiša iz 17. stoletja z značilnimi fasadnim pomolom.
A 17 th century example of a projecting upper floor.
Ob Selščici.
Along the Selscica River.
Dražgoše
Sorica

[Slovenija|Črni vrh|Dražgoše|Železniki|Sorica]