english SLOVENIJA ŽALEC

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Rudarski muzej Zabukovica-Liboje

Rudarski muzej Zabukovica-Liboje je bil odprt pomladi leta 2004. Rudarska zbirka nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica-Liboje se nahaja v kulturnem domu Svobode Griže v Migojnicah. Muzejski prostori so v prvem nadstropju stavbe. Zbirka obsega predverje muzeja, sobo z rudarsko zbirko, predstavitveno sobo z avdio in video pripomočki ter informacijska pisarna društva. Muzej je izhodiščna točka za strokovne vodene oglede muzejev na prostem. Na prostem so muzeji v Zabukovici, Libojah in Grižah.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018