slovensko SLOVENIJA 1914-1918

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Planina Lapoč

Prostorski atlas Slovenije
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

Po italijanskem zavzetju planine Lapoč v prvih dneh junija 1915, ob pričetku bojev Na Soški fronti, se je frontna črta ustalila nad pašniki na meji s planino Pretovč in se v 29 mesecih ni več premaknila. Avstro-ogrski branilci so se utrdili nad skalno prelomnico nad pašnikom. Italijani so svoje jarke in kaverne skopali in zvrtali v skalovje tik pod avstro-ogrskimi položaji. Pod južnim, prepadnim robom pašnika so Italijani izklesali pot, ki je bojišče povezovala z zakloni in bivališči enot v neposrednem zaledju na južnem pobočju pod koto 1186. V prizadevanjih, da bi prebili nasprotnikovo obrambo, so v prvi frontni črti nagrmadili ogromno orožja in vrtali tunele proti nasprotniku, da bi njegove položaje razstrelili z minami. Vse to ni prineslo nobenih rezultatov – Mrzli vrh je postal eno najbolj zloveščih imen na Soški fronti.
Vir: informacijska tabla Poti miru postavljena na Planini Lapoč (28. september 2014)

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile Slovenija