Mengore

1. sv. vojna - Soška fronta

Prostorski atlas Slovenije
slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger
Prostorska slika :: surround photo

Panorama območja Mengore iz obdobja 1. svetovne vojne.

Panorama or the Mengore area from the time of the World war I.

Prostorska slika :: surround photo

Podzemni dostopi do položajev topništva.

Caverns with the access to the artillery position.

Prostorska slika :: surround photo

Dostop do položaja žarometa.

Access to the searchlight position.

Prostorska slika :: surround photo

Podzemni hodnik do pložaja žarometa.

The tunnel to the serchlight position.

Prostorska slika :: surround photo

Položaj žarometa.

Searchlight position.

Prostorska slika :: surround photo

Obrambni položaj pehote na pobočju Mengore.

Infantry sheleter on the slope of Mengore.

Prostorska slika :: surround photo

Podzemni dostopi do položajev topništva.

Caverns with the access to the artillery position.

Prostorska slika :: surround photo

Podzemni dostopi do položajev topništva.

Caverns with the access to the artillery position.

Prostorska slika :: surround photo

Položaj topništva - zunaj.

Artillery postition - outdoor.

Prostorska slika :: surround photo

Položaj topništva - zaklonišče.

Artillery positition - the shelter.

Prostorska slika :: surround photo

Položaj topništva - zunaj.

Artillery postition - outdoor.

Prostorska slika :: surround photo

Podzemni dostopi do položajev topništva.

Caverns with the access to the artillery position

Prostorska slika :: surround photo

Ostaline nekdanje kmetije.

Remains of the formwer farm house.

Prostorska slika :: surround photo

Vrh Mengore (453 m) z ragledom okolice.

The peak of Mengore (453 m) with the surrounding vista.

Prostorska slika :: surround photo

Informacijska tabla na Poti miru.

Info board at the Trail of the peace.

Prostorska slika :: surround photo

Spominska plošča iz leta 2002 češkim in moravskim vojakom, ki so se bojevali na območju Mengore.

The memorial plaque from 2002, dedicated to Czech and Moravian soldiers, who fought on the area of Mengore.

Prostorska slika :: surround photo

Zaklonišča poveljstva.

The shelters of the command staff.

Prostorska slika :: surround photo

Prehod.

The passage.

Prostorska slika :: surround photo

Prehod.

The passage.

Prostorska slika :: surround photo

Vodohram za oskrbo z vodo na kraškem območju.

The water tank for the water supply on the karst area.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile Slovenija